Đang cập nhật dữ liệu...

Cảm biến quang điện OPTEX BGS-2S series BGS-2S25N

Cảm biến quang điện OPTEX BGS-2S series BGS-2S25N / BGS-2S25P/ BGS-2S15N / BGS-2S15P/ BGS-2S30N / BGS-2S30P/ BGS-2S10N / BGS-2S10P/ BGS-2S30NT / BGS-S30PT/ BGS-2S25CN / BGS-2S25CP/ BGS-2S15CN / BGS-2S15CP/ BGS-2S30CN / BGS-2S30CP/ BGS-2S10CN / BGS-2S10CP

Giá:
Liên hệ

Features

 

Applications

 

Dimensions

 

Specifications

 

Download