Đang cập nhật dữ liệu...

Cảm biến quang điện OPTEX C series CTD-1500P

Cảm biến quang điện OPTEX C series CTD-1500N / CRD-300N / CRDF-100N / CDD-11N / CDD-40N / CTD-1500P / CRD-300P / CRDF-100P / CDD-11P / CDD-40P / CDD-40CN / CDD-11CN / CRDF-100CN / CRD-300CN / CTD-1500CN / CTD-1500CP / CRD-300CP  / CRDF-100CP /CDD-11CP / CDD-40CP

Giá:
Liên hệ

Features

Applications

 

Circuit diagram

 

 

Dimensions

 

Specifications

 

Download