Đang cập nhật dữ liệu...

Cảm biến quang điện OPTEX J series JT-H(S)1000N(R)

Cảm biến quang điện OPTEX J series JT-H(S)1000N(R)/ JR-H(S)300N/ JD-H(S)80N/ JD-H(S)L03N/ JD-H(S)W08N/ JT-H(S)1000P(R)/ JR-H(S)300P/ JD-H(S)80P/ JD-H(S)L03P/ JD-H(S)W08P/ JT-H(S)1000CN(R)/ JR-H(S)300CN/ JD-H(S)80CN/ JD-H(S)L03CN/ JD-H(S)W08CN/ JT-H(S)1000CP(R)/ JR-H(S)300CP/ JD-H(S)80CP/ JD-H(S)L03CP/ JD-H(S)W08CP

Giá:
Liên hệ

Features

 

Applications

 

Circuit diagram

 

Dimensions

 

Specifications

 

Download