Đang cập nhật dữ liệu...

Cảm biến quang điện OPTEX J2 series J2D-H(S)10N

Cảm biến quang điện OPTEX J2 series J2D-H(S)10N/ J2D-H(S)100N/ J2D-H(S)70N/ BGS-H(S)15N/ J2D-H(S)10P/ J2D-H(S)100P/ J2D-H(S)70P/ BGS-H(S)15P/ J2D-H(S)10CN/ J2D-H(S)100CN/ J2D-H(S)70CN/ BGS-H(S)15CN/ BGS-H(S)15CP/ J2D-H(S)70CP/ J2D-H(S)100CP/ J2D-H(S)10CP
Giá:
Liên hệ

Features

 

Applications

 

Circuit diagram

 

Dimensions

 

Specifications

 

Download