Đang cập nhật dữ liệu...

Cảm biến quang điện OPTEX J3 series J3M-GH(S)01N

Cảm biến quang điện OPTEX J3 series J3M-GH(S)01N/ J3R-GH(S)100N/ BGS-3JH(S)05N/ J3M-GH(S)01P/ J3R-GH(S)100P/ BGS-3JH(S)05P/ J3M-GH(S)01CN/ J3R-GH(S)100CN/ BGS-3JH(S)05CN/ J3M-GH(S)01CP/ J3R-GH(S)100CP/ BGS-3JH(S)05CP

Giá:
Liên hệ

Features

 

Circuit diagram

 

Dimensions

 

Specifications

 

Download