Đang cập nhật dữ liệu...

Cảm biến quang điện OPTEX S series ST-400N

Cảm biến quang điện OPTEX S series ST-400N/ SR-150N/ SD-20N/ BGS-S08N/ BGS-S03N/ ST-400P/ SR-150P/ SD-20P/ BGS-S08P/ BGS-S03P/ BGS-S03CN/ BGS-S08CN/ SD-20CN/ SR-150CN/ ST-400CN/ ST-400CP/ SR-150CP/ SD-20CP/ BGS-S08CP/ BGS-S03CP

Giá:
Liên hệ

Features

 

Applications

 

Circuit diagram

 

Dimensions

 

Specifications

 

Download