Đang cập nhật dữ liệu...

Cảm biến quang điện OPTEX V series VT-4000

Cảm biến quang điện OPTEX V series VT-4000/ VR-1000/ VD-130/ VD-300/ BGS-V2000/ VT-4000T/ VR-1000T/ VD-130T/ VD-300T/ BGS-V2000T/ VT-3000N / 3000P/ VR-800N / 800P/ VD-100N / 100P/ VD-250N / 250P/ BGS-V2000N / 2000CN/ VT-3000CN / 3000CP/ VR-800CN / 800CP/ VD-100CN / 100CP/ VD-250CN / 250CP/ BGS-V2000P / 2000CP

Giá:
Liên hệ

Features

 

Applications

 

Circuit diagram

 

Dimensions

 

Specifications

 

Download