Đang cập nhật dữ liệu...

Cảm biến quang điện OPTEX V2 series V2T-7000

Cảm biến quang điện OPTEX V2 series V2T-7000/ V2R-1200/ BGS-2V100/ BGS-2V50/ BGS-2V30/ V2T-7000DN/ V2R-1200DN/ BGS-2V100N/ BGS-2V50N/ BGS-2V30N/ V2T-7000DP/ V2R-1200DP/ BGS-2V100P/ BGS-2V50P/ BGS-2V30P/ V2T-7000CDN/ V2R-1200CDN/ BGS-2V100CN/ BGS-2V50CN/ BGS-2V30CN/ V2T-7000CDP/ V2R-1200CDP/ BGS-2V100CP/ BGS-2V50CP/ BGS-2V30CP

Giá:
Liên hệ

Features

 

Applications

 

Circuit diagram

 

Dimensions

 

Specifications

 

Download