Đang cập nhật dữ liệu...

Cảm biến quang điện OPTEX Y series YT-1180N

Cảm biến quang điện OPTEX Y series  YT-1180N/PYD-15N/PYR-140N/PM8 QDYT-1180CN/CPYD-15CN/15CPYR-140CN/CPM12 pig-tailYT-1180N-M12/P-M12YD-15N-M12/P-M12YR-140N-M12/P-M12 R-Q39N/PYD-L1N/PYD-L2N/PBGS-Y8N/PM8 QDYR-Q39CN/CPYD-L1CN/CPYD-L2CN/CPBGS-Y8CN/CPM12 pig-tailYR-Q39N-M12/P-M12YD-L1N-M12/P-M12YD-L2N-M12/P-M12BGS-Y8N-M12/P-M12
Giá:
Liên hệ

Features

 

Applications

 

Circuit diagram

 

Dimensions

 

Specifications

 

Download