Đang cập nhật dữ liệu...

Cảm biến quang OPTEX BRF series BRF-N / BRF-P/ BRF-HN / BRF-HP/ BGF-N / BGF-P/ BGF-CN / BGF-CP/ BRF-CHN / BRF-CHP/ BRF-CN / BRF-

Cảm biến quang OPTEX BRF series BRF-N / BRF-P/ BRF-HN / BRF-HP/ BGF-N / BGF-P/ BGF-CN / BGF-CP/ BRF-CHN / BRF-CHP/ BRF-CN / BRF-CP/

Giá:
Liên hệ

Features

 

Applications

 

Dimensions

 

Specifications

 

Download