Đang cập nhật dữ liệu...

Camera màu kiểm tra lỗi sản phẩm OPTEX CVS1-R series CVS1-N10-R/CVS1-N20-R/CVS1-N21-R/CVS1-N40-R/CVS1-P10-R/CVS1-P20-R/CVS1-P21-

Camera màu kiểm tra lỗi sản phẩm OPTEX CVS1-R series CVS1-N10-R/CVS1-N20-R/CVS1-N21-R/CVS1-N40-R/CVS1-P10-R/CVS1-P20-R/CVS1-P21-R/CVS1-P40-R

Giá:
Liên hệ

Features

 

Circuit diagram

 

Dimensions

 

Specifications

 

Download