Đang cập nhật dữ liệu...

Camera màu kiểm tra lỗi sản phẩm OPTEX CVS2-R series CVS2-N10-R/CVS2-N20-R/CVS2-N21-R/CVS2-N40-R/CVS2-P10-R/CVS2-P20-R/CVS2-P21

Camera màu kiểm tra lỗi sản phẩm OPTEX CVS2-R series  CVS2-N10-R/CVS2-N20-R/CVS2-N21-R/CVS2-N40-R/CVS2-P10-R/CVS2-P20-R/CVS2-P21-R/CVS2-P40-R

Giá:
Liên hệ

Features

 

Circuit diagram

 

Specifications

 

Download