Đang cập nhật dữ liệu...

Camera màu kiểm tra lỗi sản phẩm OPTEX CVS3-R series CVS3-N10-R/CVS3-N20-R/CVS3-N21-R/CVS3-P10-R/CVS3-P20-R/CVS3-P21-R

Camera màu kiểm tra lỗi sản phẩm OPTEX CVS3-R series   CVS3-N10-R/CVS3-N20-R/CVS3-N21-R/CVS3-P10-R/CVS3-P20-R/CVS3-P21-R

Giá:
Liên hệ

Features

 

Circuit diagram

 

Dimensions

 

Specifications

 

Download